mama z dzieckiem
mama z dzieckiem

Lactobacillus rhamnosus gg - Flora bakteryjna

Tylko niektóre żywe kultury bakterii są właściwe dla dzieci. Warto wybrać te, które zostały odpowiednio przebadane oraz posiadają rekomendację towarzystw naukowych.

Żywe kultury bakterii dziecko
mała dziewczynka

Dobroczynny wpływ na organizm wywierają wyłącznie niektóre szczepy żywych kultur bakterii.

Jak dobrać właściwe żywe kultury bakterii ?

Żywe kultury bakterii powszechnie znane jako probiotyki należy wybrać rozsądnie, ponieważ nie są one sobie równe. Z tego powodu – w świetle badań naukowych – tylko niektóre żywe kultury bakterii uzyskały rekomendacje i zalecane są do stosowania u dzieci.

Czym są bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus?

Do najczęściej stosowanych żywych kultur bakterii należą bakterie kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus. Lactobacilllus rhamnosus GG jest jednym z najlepiej opisanych w literaturze naukowej szczepów żywych kultur bakterii.

kobieta z chłopczykiem

Wybierając produkt z żywymi kulturami bakterii dla Twojego dziecka kieruj się zawsze rekomendacją swojej położnej, lekarza lub farmaceuty 1.

Kiedy są stosowane u dzieci?

Lactobacilllus rhamnosus GG znajduje zastosowanie między innymi w postępowaniu dietetycznym w trakcie biegunki u dzieci, w celu uzupełnienia diety w bakterie kwasu mlekowego2,3 oraz we wzbogacaniu mikroflory jelitowej w trakcie antybiotykoterapii 4.

Czy żywe kultury bakterii są bezpieczne dla zdrowia?

Bezpieczeństwo stosowania szczepu bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, zostało udowodnione w licznych badaniach klinicznych 5. Szczep ten wspiera zachowanie naturalnej równowagi mikroflory jelitowej podczas antybiotykoterapii – również u małych dzieci.

Piśmiennictwo:

  • 1. Hojsak I., Snovak N. et al., Lactobacillus GG in the prevention of gastrointestinal and respiratory tract infetions In children who attend Day care center: a randomized, double blind, placebo-controlled trial, „Clin Nutr.” 29(3), 2010, 3126.
  • 2. Szajewska H., Kołodziej N., Systematic review with meta-analysis: Lactobacillus rhamnosus GG In the prevention of antibiotic-associated diarrhea in children and adults, „Aliment Pharmacol Ther.” 42, 2015, 1149−1157
  • 3. Johnston B.C. et al., Probiotics for prevention of pediatric antibiotic – associated diarrhea, „Cochrane Database Syst. Rev.” 11, 2011, CD004827
  • 4. Allen S.J. et al., Probiotics for treating acute infectious diarrhea, „Cochrane Database Syst. Rev.” 11, 2010, CD003048
  • 5. Szajewska H. i wsp. Probiotic Bacterial and Fungal Strains: Claims with Evidence. Dig Dis 2016; 34: 251–259.