mama z dzieckiem
mama z dzieckiem

Żywe kultury bakterii dla dzieci i niemowląt

Tylko niektóre żywe kultury bakterii są właściwe dla dzieci. Warto wybrać te, które zostały odpowiednio przebadane oraz zatwierdzone.

Żywe kultury bakterii dziecko
mała dziewczynka

Właściwy i dobroczynny wpływ na organizm wywierają wyłącznie niektóre szczepy żywych kultur bakterii.

Jak dobrać właściwe żywe kultury bakterii ?

Żywe kultury bakterii powszechne znane jako probiotyki należy wybrać rozsądnie, ponieważ nie są one sobie równe. Z tego powodu – w świetle badań naukowych – tylko niektóre żywe kultury bakterii uzyskały rekomendacje i zalecane są do stosowania u dzieci.

Czym są bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus?

Do najczęściej stosowanych żywych kultur bakterii należą bakterie kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus. Lactobacilllus rhamnosus GG jest jednym z najlepiej opisanych w literaturze naukowej szczepów żywych kulturbakterii o potwierdzonej w badaniach naukowych skuteczności.

kobieta z chłopczykiem

LGG zmniejsza ryzyko zakażeń dróg oddechowych u dzieci.

Kiedy są stosowane u dzieci?

Lactobacilllus rhamnosus GG znajduje zastosowanie między innymi w leczeniu ostrej biegunki infekcyjnej u dzieci oraz w zapobieganiu biegunce związanej ze stosowaniem antybiotyków.

Czy tego typu bakterie są bezpieczne dla zdrowia?

Korzystne dla zdrowia działanie szczepu bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, zostało potwierdzone w licznych badaniach klinicznych. Wspiera przywrócenie naturalnej mikroflory jelita podczas antybiotykoterapii – również u małych dzieci.

Poznaj produkty Dicoflor®

niemowlęta i dzieci,
osoby starsze
Dicoflor Krople
niemowlęta i dzieci
Dicoflor 30 saszetki z proszkiem
dzieci >3 r.ż. i dorosłych
Dicoflor 50 kapsułki

czytaj także