Biegunki u dzieci mogą mieć wiele różnych przyczyn, ale zazwyczaj są rezultatem infekcji wirusowej lub bakteryjnej albo skutkiem ubocznym antybiotykoterapii 1. Najczęściej mamy do czynienia z biegunką infekcyjną i poantybiotykową.

Najczęstszą przyczyną ostrych biegunek u dzieci w krajach europejskich jest zakażenie rotawirusem.

Co jest przyczyną biegunek infekcyjnych?

Zdecydowanie najczęstszą przyczyną ostrych biegunek u dzieci we wszystkich krajach Europy jest zakażenie rotawirusem. Wirus ten odpowiada również za najcięższe postacie biegunek u dzieci. O podłożu wirusowym biegunki mogą świadczyć współwystępujące z nią wymioty, a także katar i kaszel.
Biegunki bakteryjne najczęściej są wywoływane przez bakterie z rodzaju Campylobacter spp. i Salmonella spp. W Polsce najwięcej biegunek infekcyjnych u dzieci występuje w okresie od października do maja2.

W Polsce biegunki infekcyjne występują u dzieci najczęściej od października do maja.

Jak dochodzi do biegunki poantybiotykowej?

Jednymi z najczęstszych powikłań antybiotykoterapii są bóle brzucha i ostre biegunki. Na biegunki poantybiotykowe cierpi nawet 40% dzieci przyjmujących antybiotyki o szerokim spektrum działania 3. Oprócz zwalczania bakterii chorobotwórczych antybiotyki te eliminują z przewodu pokarmowego tzw. dobre bakterie, zaburzając w ten sposób równowagę mikrobiologiczną w jelitach. W wyniku tych zaburzeń w jelitach gromadzi się zbyt dużo wody, która następnie jest gwałtownie wydalana, czego efektem jest biegunka3,4. Przyjmowanie żywych kultur bakterii przy stosowaniu antybiotyków wspiera utrzymanie równowagi mikroflory jelitowej3.

Biegunka u dziecka może być także objawem alergii na jakiś składnik diety lub nietolerancji pokarmowej, np. laktozy czy glutenu. Zdarza się też, że przyczyną biegunki jest ząbkowanie.

Bóle brzucha i biegunki to jedne z najczęstszych powikłań antybiotykoterapii.

Co robić, gdy dziecko ma biegunkę?

Najważniejsze jest uzupełnienie niedoboru płynów drogą doustną oraz jak najszybszy powrót do normalnej diety, odpowiedniej dla wieku dziecka 1.
Bardzo korzystne jest podawanie dziecku żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG (LBGG). Takie postępowanie pozwala na uzupełnienie mikroflory jelitowej oraz zmniejsza ryzyko odwodnienia5.

Takie połączenie doustnego płynu nawadniającego i żywych kultur bakterii wstępuje w produkcie Dicoflor® Elektrolity firmy Bayer.

L.PL.MKT.04.2017.4989

Piśmiennictwo

  • 1. Guarino A., Ashkenazi S., Gendrel D. i wsp. ESPGHAN/ESPID Evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: Update 2014. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014; 59 (1): 132–152.
  • 2. Rybak A. Wytyczne postępowania w ostrej biegunce u dzieci – nowości i zmiany. Standardy Medyczne/Pediatria 2008; 5: 275–284.
  • 3. Vanderhoof J.A., Whitney D.B., Antonson D.L. i wsp. Lacbobacillus GG in the prevention of antibiotic-associated diarrhea in children. J Pediatr 1999; 135 (5): 564–568.
  • 4. Hickson M. Probiotics in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea and Clostridium difficile infection. Therap Adv Gastroenterol 2011; 4 (3): 185–197.
  • 5. Guarino A., Lo Vecchio A., Canani R.B. Probiotics as prevention and treatment for diarrhea. Curr Opin Gastroenterol 2008; 25 (1):18–23.