Czym są antybiotyki i jak należy je stosować?

Antybiotyki są skuteczne w leczeniu chorób bakteryjnych. W infekcjach wirusowych – w przeziębieniu, katarze czy grypie – nie mają żadnego zastosowania. Co więcej – ich nieuzasadnione przyjmowanie może być szkodliwe, dlatego powinny być stosowane tylko pod kontrolą lekarza.

Antybiotyki to leki stosowane w przypadku chorób bakteryjnych i grzybiczych

Czym są antybiotyki i jak działają?

Antybiotyki to leki stosowane w przypadku chorób bakteryjnych i grzybiczych. Zwalczają rozprzestrzeniające się w organizmie chorobotwórcze bakterie i grzyby, hamując ich rozwój oraz ułatwiając ich eliminację przez układ odpornościowy. Tym samym są nieocenionym wsparciem w walce z infekcją. Należy jednak pamiętać, że niestety działają także wobec tzw. dobrych bakterii, m.in. tych zasiedlających jelita, co prowadzi do zaburzenia równowagi naturalnej mikroflory jelitowej1–3.

Antybiotyki powinny być zażywane wyłącznie po konsultacji z lekarzem i zgodnie z jego zaleceniami2

Kiedy stosować antybiotyki?

Antybiotyki powinny być zażywane wyłącznie po konsultacji z lekarzem i zgodnie z jego zaleceniami2. Lekarz na podstawie odpowiednio przeprowadzonego wywiadu z pacjentem lub po wykonaniu dodatkowych badań diagnostycznych, jest w stanie ustalić, czy infekcja ma charakter wirusowy czy bakteryjny, co jest kluczowe przy wyborze odpowiedniej terapii2.


Zamiast samodzielnego leczenia infekcji antybiotykiem , koniecznie umów się na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu. W żadnym wypadku nie rozpoczynaj kuracji samodzielnie, np. antybiotykiem, który pozostał niewykorzystany z poprzedniej kuracji, lub który oferuje Ci znajomy. Zastanawiasz się z pewnością – dlaczego?

Antybiotyki są lekami wymagającymi dyscypliny

Antybiotyki powinny być podawane tylko przy stwierdzeniu infekcji bakteryjnej lub grzybiczej (nie wirusowej!)2.

Antybiotyki są lekami wymagającymi dyscypliny, czyli przyjmowania ściśle określonych dawek przez ściśle określony czas5. Samowolna antybiotykoterapia („na własną rękę”) lub niestosowanie się do zaleceń lekarza może prowadzić do rozwoju bakterii antybiotykoopornych, których leczenie jest dużo trudniejsze, a czasem nawet niemożliwe.

Antybiotyki różnią się między sobą pod względem siły działania oraz sposobu ich stosowania w różnych jednostkach chorobowych, dlatego tak ważne jest, aby lek ściśle wskazany w danej jednostce chorobowej został wybrany przez lekarza 2,6.

Przy antybiotykoterapii wskazane jest zastosowanie odpowiedniego produktu z żywymi kulturami bakterii przez cały okres leczenia w celu przywrócenia równowagi naturalnej mikroflory jelitowej, na którą duży wpływ ma przyjmowany antybiotyk3,7,8.

Czy wiesz, że…

Zdarza się, że antybiotyki są jedynym i koniecznym lekiem w zwalczaniu wielu chorób. Odkrycie penicyliny przez Aleksandra Fleminga było przełomem w medycynie, niemniej już on ostrzegał przed zagrożeniami wynikającymi z ich nieracjonalnego i niewłaściwego stosowania1. Nadużywanie lub nieprawidłowe stosowanie antybiotyków (bez konsultacji z lekarzem lub niezgodnie z jego zaleceniami), może się przyczynić do rozwoju szczepów bakterii opornych na ten sposób leczenia oraz innych działań niepożądanych – m.in. zaburzenia równowagi mikroflory jelitowej co może sprzyjać zmianie rytmu wypróżnień i konsystencji stolca1,2,7,8.

Koniecznie skonsultuj się z pediatrą lub internistą przy niepokojących objawach przeziębienia i nie próbuj stosować antybiotyków „na własną rękę”!

Referencje:

  • 1. Zaman S.B. i wsp. A Review on Antibiotic Resistance: Alarm Bells are Ringing. Cureus 2017; 9: 1403.
  • 2. Hryniewicz W. i wsp. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków. Warszawa 2016.
  • 3. Górska S. i wsp. Bakterie probiotyczne w przewodzie pokarmowym człowieka jako czynnik stymulujący układ odpornościowy. Postępy Hig Med Dośw (online) 2009; 63: 653–667.
  • 4. Levin B.R. i wsp. Phagocytes, Antibiotics, and Self-Limiting Bacterial Infections. Trends in Microbiology 2017.
  • 5. Nordqvist C. Antibiotics: All You Need To Know. http://www.medicalnewstoday.com/articles/10278.php (17.09.2017).
  • 6. NHS Choices. Antibiotics. http://www.nhs.uk/Conditions/Antibiotics-penicillins/Pages/Introduction.aspx (09.10.2017).
  • 7. Szajewska H., Canani R.B., Guarino A. i wsp. Probiotics for the Prevention of Antibiotic-Associated Diarrhea in Children. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2016; 62(3): 495–506.
  • 8. Buffie C.G., Pamer E.G. Microbiota-mediated colonization resistance against intestinal pathogens. Nat Rev Immunol 2013; 13(11): 790–801.

Poznaj produkty Dicoflor®

Niemowlęta,
dzieci i dorośli
Dicoflor Krople
niemowlęta i dzieci
Dicoflor 30 saszetki z proszkiem
dzieci >3 r.ż. i dorośli
Dicoflor 60 kapsułki

czytaj także